ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ НА АВТОМОБИЛИ

Оперативен лизинг

Оперативен лизинг

Оперативният лизинг на автомобили е форма на договор за финансиране, при който срещу заплащане на месечни наемни вноски се използва актив за определен срок.
След изтичане на срока на договора за ползване, автомобилът може да бъде върнат, да бъде заменен с нов или да бъде закупен по калкулирана пазарна стойност.

 

М РЕНТ ЕАД Е КРЕДИТИПОЛУЧАТЕЛ ПО ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ ЕАД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТНИ ЛИНИИ ЗА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ В ПОЛЗА НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ „ПРОГРАМА ОЛ / 4 / МСП“

Отдаването на активи на оперативен лизинг е дейност свързана с високи инвестиции, изплащането на които, включително и цената на външно финансиране, е компонент при формиране на наемна вноска по оперативния лизинг.

Ползването на страна на М РЕНТ ЕАД на по-евтин кредитен ресурс за финасиране на инвестицията в активи с цел отдаването им на оперативен лизинг осигурява на крайните лизингополучатели предимства в две насоки :

1. Обновяване на автопарка благодарение на по-достъпна цена за наем под формата на оперативен лизинг, което от своя страна има следните предимства:

  • Подобряване на работния процес, отстранявайки нежелани прекъсвания поради технически причини;
  • Маркетингов ефект : по-добра визия и имидж на компанията като цяло;
  • Оптимизиране на разходите и паричните потоци на компанията.

2. Включване в наемната вноска на по-широк спектър от услуги по управление на автопарка на лизингополучателите, което ще даде следните положителни резултати:

  • Освобождаване на ресурси /финансови и човешки/ за основната им дейност;
  • Осигуряване на по-дълъг период на ползване на заместващ автомобил от страна на  лизингополучателите, което би улеснило работния процес на клиента.

Предимства на оперативния лизинг

Авансови
плащания

Авансови
плащания

Eжемесечен счетоводно
признат разход

Eжемесечен счетоводно
признат разход

Намаляване на корпоративния данък

Намаляване на корпоративния данък

Kомпоненти на месечната вноска

Kомпоненти на месечната вноска

Застрахователен и сервизен мениджмънт

Застрахователен и сервизен мениджмънт

Персонална ангажираност

Персонална ангажираност

Комплексно обслужване

Комплексно обслужване

Oборотни средства

Oборотни средства

Фиксиран паричен поток

Фиксиран паричен поток

Планирани разходи за автопарк

Планирани разходи за автопарк

Как работи оперативния лизинг?

1

Вие делегирате управлението и грижата за корпоративния си автопарк на нашия екип, като избирате до каква степен искате да се грижим за Вашите автомобили.

2

Ние се грижим за всички Ваши автомобили, през цялото време на договора. Нашата грижа може да включва застраховка, сервиз, винетни стикери, смяна на гуми, завеждане и отстраняване на щети, заместващ автомобил, административни дейностни и дори гориво.

3

Вашият ангажимент се свежда единствено до лизинговата вноска. Вие имате партньор, който се грижи за Вашите автомобили и допълнително време да развивате собствения си бизнес.

4 лесни стъпки за да станете наш клиент

1

Оферта

Получавате оферта за оперативен лизинг с включени всички желани от Вас разходи във вноската.

2

Договор

Подписвате договор. Финализиране на сделката между Вашата компания и М Рент.

3

Автомобил

Получавате нов автомобил в удобно и посочено от Вас време и място за София.

4

Грижа

Развивате бизнеса си, а ние имаме грижата за Вашия нов автомобил