ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ НА АВТОМОБИЛИ

Вторична реализация

Вторична реализация
MRent Icon Used Vehicles

Услугата вторична реализация на автомобил или автопарк дава възможност да продадете Вашия стар автомобил или да ни го върнете за да придобиете нов и да обновите автопарка си. С нея ще Ви спестим време, грижи и пари по продажбата на остарелите автомобили, които можете да вложите в основния си бизнес.