ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ НА АВТОМОБИЛИ

Застрахователен Мениджмънт

Застрахователен Мениджмънт
MRent icon Insurance Management

Предоставяме Ви възможност за аутсорс на цялата оперативна дейност по застраховане на автомобилите – издаване на застрахователни полици, подновяването им, организацията на застрахователни огледи, завеждане на щети, помощ в случай на злополука, издаване на възлагателни писма и описи при застрахователни събития.