ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ НА АВТОМОБИЛИ

Сервизен Мениджмънт

Сервизен Мениджмънт
MRent Icon Service Management

Пълен контрол над сервизното обслужване на автомобила или автопарка Ви. Ние ще организираме всички процеси по прегледите, диагностиката, репатрирането, ремонта на превозните средства. Ще съставим и поддържаме сервизни досиета на автомобилите.