ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ НА АВТОМОБИЛИ

Флийт Мениджмънт

Флийт Мениджмънт
MRent Fleet Management Icon

За повечето фирми автомобилите не се явяват основна инвестиция, а само необходимо средство за постигане на поставените логистични цели. Ако имате нужда от управление вашия автопарк, то изборът на нашата услуга флийт мениджмънт е точно за Вас. Това ще доведе до решаването на много организационни и административни въпроси, свързани с дейността му и оптимизиране на бизнеса Ви.

Пакети флийт мениджмънт

Смяна на гуми
Планирано TO 
Гаранционно TO 
Диагностика и ремонт
Завеждане на щети  
Отстраняване на щети  
Сервизна история  
Репатриране и преместване 
Автомивка
Заместващ автомобил  
.
Start
 ДА 
ДА 
 ДА  
ДА 
ДА 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
.
Standart
 ДА 
 ДА 
 ДА  
 ДА 
 ДА 
ДА 
ДА 
 – 
 – 
 – 
 – 
.
Premium
 ДА 
 ДА 
 ДА  
 ДА 
 ДА 
ДА 
ДА 
ДА 
ДА 
ДА 
– 
.
VIP
 ДА 
 ДА 
 ДА  
 ДА 
 ДА 
ДА 
ДА 
ДА 
ДА 
ДА 
ДА 

Базов пакет

Този пакет покрива само смяна на гуми и техническо обслужване на Вашия автомобил.

Застраховка

Този пакет може да бъде поръчван отделно или заедно с друг пакет за флийт мениджмънт. В пакета са включени следните услуги:

  • Проучване условията на застрахователите
  • Консултиране за предимствата на продуктите
  • Издаване на застрахователни полици
  • Следене за промяна в ОУ на застраховател
  • Предявяване на претенция пред застраховател
  • Отстраняване на щети в доверен сервиз