ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ НА АВТОМОБИЛИ

Оперативен лизинг

Оперативен лизинг
MRent Icon Lease

Оперативният лизинг на автомобили е форма на договор за финансиране, при който срещу заплащане на месечни наемни вноски се използва актив за определен срок.

След изтичане на срока на договора за оперативен лизинг, автомобилът може да бъде върнат, да бъде заменен с нов или да бъде закупен по калкулирана пазарна стойност.

Оперативният лизинг позволява да наемете автомобил за дълъг период от време с фиксирани вноски. Използването му е безопасно за финансовото Ви благополучие, тъй като всички рискове се поемат от нас като лизингова компания. Изборът на оперативен лизинг Ви освобождава от ангажиментите по техническата поддръжка, експлоатация и последващата реализация на превозното средство след изтичане на договора.

Пакети оперативен лизинг

Наем на автомобила 
Регистрация 
Застраховки
Данък
Tехническо обслужване
Покупка на допълнителни гуми 
Смяна и съхраниение на гуми 
Винетка 
Заместващ автомобил 
Сервизен мениджмънт
Застрахователен мениджмънт 
.
Base Silver Service
 ДА 
ДА 
 ДА  
ДА 
ДА 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
.
Golden Service
 ДА 
 ДА 
 ДА  
 ДА 
 ДА 
ДА 
 – 
 – 
 – 
 – 
 – 
 –
.
Platinium Full Service
 ДА 
 ДА 
 ДА  
 ДА 
 ДА 
ДА 
ДА 
ДА 
ДА 
ДА 
ДА 
ДА